Udsmykninger

Aalborghallens scenetårn

Flyvere

Udsmykning på Den Sikrede Institution Kompasset, Brønderslev
Kilen

Mur med Skibe

Udsmykningsprojekt i samarbejde med Thorvald Odgaard, Aalborg Kongres og Kultur Center, 2009. Foto Niels Fabæk
KMD, Aalborg

Udsmykning KMD, Aalborg, 2007 (sandblæstglas, bronze og neon), Foto: Niels Fabæk
Krukker med sejl

Krukker med sejl, Aalborg Flyvestation, 2001 (udsnit). Foto: Flyvestationens fototjeneste.