Ændernes armada

Intet er mere nærliggende
end at se ændernes armada
i lyset af den spanske
opankret på Themsen,
i lyset af Cæsars centurier
eller i lyset
af terrakottakrigernes
tætte formationer.
Fast forankrede
bevæger ænderne andante
deres spejlbilleder
i morgenbrisens
moduleringer af vandet.
Den spanske armada
blev drevet fra ankerpladserne
af brændende skibe,
blev blæst ud i Nordsøen.
Under vajende standarter
fastholder ænderne
deres formationer,
uanset hvilke vande,
de bevæges i.
For tæt pakkede
hindrede flere centuriers
soldater hinanden i kamp,
styrtede og mistede
standarterne.
De orange ænders armada
markerer deres synlighed
og uniformitet
som kontraster til
omgivelsernes
variation og væld af nuancer.
De underjordiske,
ubevægelige
og individualiserede
terrakottakrigere
har spor af farver
eller farverne intakte,
også disse figurer
er lakerede og befinder sig i en anden verden.

Anders Ørom