Bøger:

Bruno Kjær – En rejses begyndelse : tekst:  Lasse Petersen,  Anders Kjær Rasmussen: fotograf: Niels Fabæk.- Haderslev: Forlaget Nørregade, 2018.- 137 sider, illustreret.

Bruno Kjær – Skyggebiblioteket II: tekst: Lasse Petersen, Erik Meistrup, Anders Ørom ; fotograf: Niels Fabæk. – Haderslev:   Forlaget Nørregade, 2017.- 98 sider, illustreret i farver

Historien om museet/ red. Gitte Ørskou, Aase Bak, Erik Jønler.- Aalborg: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, 2012 .- 159 sider

Overgaden 1986 – 2011/ red. Henriette Bretton-Meyer, Anna Holm, Karen Mette Fog Pedersen.- København: Overgaden Institut for Samtidskunst, 2012.- 320 sider

Bruno Kjær
De Lyttende: lyrik af Henrik Gjøde, foto Niels Fabæk.- Dronninglund : Nord-Press, 2010.- 48 sider

Reolen i landskabet/ tekst af Nina Hobolth, Anders Ørom, Frederik Stjernfelt.- Aalborg : KUNSTEN, 2009.- 106 sider.
Udstillingskatalog udgivet i forbindelse med Bruno Kjær og Niels Fabæks fotoudstilling: Reolen i landskabet i UTZON CENTER, Aalborg. 10. oktober 2009 – 10. januar 2010

Jørgensen, Henning
Kunsten og Aalborg Universitet – 35 års udsmykninger og erhvervelser. – Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2009.- 156 sider

Nordjysk Kunst Nu/ forord Erik Meistrup.- Hjørring : BKF-Nord og Forlaget Hjørring, 2009.- 140 sider.
Udstillingskatalog udgivet i forbindelse udstillingerne Nordjysk Kunst Nu 2009

Vestergaard, Evanthore
Indtryk – Udtryk: 24 billedkunstnere i Nordjylland.- Aalborg : Lindtofte Forlag, 2008.- 172 sider

Riber Christensen, Jørgen
Idé-landet – Kunsten og Virksomheden: Poul Anker Bech …. [et al.] Aalborg : Aalborg Universitetsforlag 2007, 143 sider
Udgivet i forbindelse med KMD udsmykning

Bruno Kjær : ukendt landskab / tekst af Erik Meistrup. – Svenstrup : Bang Forlag, 2007. – 59 sider : ill. i farver
Udstillingskatalog udgivet i forbindelse med kunstprojektet i Nordkraft, Aalborg. 19. august – 3. september 2006

Bruno Kjær: Forskydningernes rum – refleksioner over folkebibliotekernes indirekte formidling. I : Folkebiblioteket som forvandlingsrum.- København : Danmarks Biblioteksforening, 2006.- side 147 – 161

Meistrup, Erik
Det kulørte landskabs historie. I Kulør på Nordjylland .- Dronninglund : Dronninglund Kunstcenter, 2006.- 71 sider
Artikel i udstillingskatalog i forbindelse Kulør på Nordjylland, Dronninglund Kunstcenter

Ørom, Anders
Exit B5 – kunst og eternit: Thorvald Odgaard ….[et al.] – Aalborg : Artbreak Hotel, 2005.- 64 sider
Dokumentation af kunstprojekt i Dansk Eternits tomme fabrikshaller, Aalborg. 27.. august – 18. september 2005

Nordisk rørelse.dk : Bente Sommerfeldt Colberg ….. [et al] – Århus : Århus Kunstforening af 1847, 2001.- 48 sider
Udstillingskatalog, Århus Kunstbygning 1. – 30. september 2001

Krarup, Helge
Lyskunst i Danmark / Helge Krarup. – Kbh. : Politisk revy, 2000. – 159 sider : ill. i farver

LumaLuma : light and sound in Danish and Finnish contemporary art / catalogue: Anne Lie Stokbro and Nina Hobolth … Taina Myllyarju … in cooperation with the artists ; translation into English: Wilfred Hastings and Pirkko Määttänen. – Aalborg : Nordjyllands Kunstmuseum, 2000. – 48 sider : alle ill. i farver

Petersen, Bent
Landskabsprojekt i St. Vejleådalen 1998 : Steen Høyer, Bruno Kjær, Jesper Rasmussen, Finn Reinbothe, Frank Tomozy / tekster: Bent Petersen ; translation: Louise Frydendal. – Roskilde : North, 1998. – 22 sider : ill., hovedsagelig i farver. – (North-information ; 266). – (North art magazine ; nr. 23)

Jensen, H. P.
Skulptur i det fri i Aalborg / H.P. Jensen ; fotograf: Viggo Kragmann. – [Ny udgave]. – [Aalborg] : Aalborg Kommune, Park- og Kirkegårdsforvaltningen, 1997. – 176 sider : ill.

Nordisk kunst : og bag dem tier fjeldet, synger skoven, brøler havet, tordner vulkanen : Kristi Grotmol, Steen Rasmussen, Finn Larsen, Gudjón Ketilsson, Jan-Anders Eriksson, Jari Juvonen, Arve Rønning, Bruno Kjær / katalog: Felix Pedersen. – Viborg : Brænderigården, [1997]. – 23 sider : ill. i farver

Weilbach : dansk kunstnerleksikon / hovedredaktør Sys Hartmann ; Poul Holstein, genealog. – Kbh. : Rosinante, 1994-2000. – 9 bind
4. bind : Friedrich Jablonowski – Hans Ludvig Larsen / Hanne Albildgaard, Elisabeth Fabritius, Elisabeth Kofod-Hansen, fagredaktører.- 1995 [i.e. 1996]. – 512 sider

Kjær, Bruno
Disjecta membra / [værker af] Bruno Kjær ; tekst: Anders Ørom ; foto: Torben J. Christensen … Frank Larsen. – Aalborg : Sæhrimner ; Kbh. : i nært samarbejde … [med] Galerie Zenit, 1995. – 47 sider

Kjær, Bruno
Rum & erindring / Bruno Kjær & Steffen Tast ; text: Marianne Ilkjær … et al.. – Roskilde : North, 1995. – 31 sider : ill.. – (North-information ; nr. 242)

Kjær, Bruno
Hjertets anatomi / Bruno Kjær ; tekst: Anders Ørom ; foto: Frank Larsen. – Svenstrup : Sæhrimner, 1992. – [48] sider

Stemmebilleder : digte & grafik / Poul Høllund Jensen … [et al.]. – 1. udgave. – Svenstrup : Sæhrimner, 1992. – 39 sider : ill.,

Kjær, Bruno
Rum og bibliotek : rapport om et udsmykningskursus på Aalborg Kunstskole februar-marts 1990 / Bruno Kjær og Anders Ørom. – Aalborg : Aalborg Kunstskole, 1990. – 27 sider

Kjær, Bruno
Icon zooy / [billeder] Bruno Kjær. – [Ålborg] : Sæhrimner, cop. 1988. – [64]

Kjær, Bruno
Zoon pathetikon / [tegninger] Bruno Kjær. – [Ålborg] : Sæhrimner, cop. 1988. – [96] sider

Sæhrimner : Thomas Thomsen, Peer Strande Hansen, Hans Tyrrestrup, Jørn Særker Sørensen, Bruno Kjær, Bjørn Søndergaard, Felix Pedersen, Thorvald Odgaard, Leif Lemmiche / [redaktion: Bruno Kjær, Felix Pedersen, Særker Sørensen]. – [Ålborg] : Sæhrimner, [1988]. – [64] sider : ill.

Kjær, Bruno
Rex / [tegninger] Bruno Kjær. – [Ålborg] : Sæhrimner, cop. 1987. – [95] sider

Kjær, Bruno
Vera icon / [tegninger] Bruno Kjær. – [Ålborg] : Sæhrimner, cop. 1987. – [95] sider

Artikler:

Kunstmuseer som vidensrum: Bruno Kjær og Anders Ørom. I : Danske Museer.- årg. 21, nr. 1, 2008

Nyt kraftcenter skal give et kick til nordjysk billedkunst/ Helle-Karin Helstrand, interview med Bruno Kjær. I Billedkunstneren.- nr. 1 (2008).- s. 20

Bruno Kjær – en præsentation. I Kursusprogram forår 2008, Danmarks Biblioteksskole.- s. 9 – 10

Bruno Kjær en lyrisk humorist/ Erik Meistrup. I: Magasinet Kunst. – Årg. 16, nr. 6 (2007). – S. 26 : ill.

Meistrup, Erik
Biblioteket – erindringens rum : om Bruno Kjær
I: Hrymfaxe. – Årg. 33, nr. 2 (2003). – S. 10-12 : ill

Tomme skaller – fyldte hoveder / Anne Dorte Schwarz-Nielsen, interview med Bruno Kjær.
I: Tandlægebladet. – Årg. 106, nr. 1 (2002). – S. 74-77 : ill.

Tandfeens rige/ Susanne Djørup, om Bruno Kjærs udstilling ”Tandfeens rige” på Nordjyllands Kunstmuseum. I : Tandlægebladet.- årg. 99, nr. 18 (1995).- s. 936 : ill.

Tænder – frastødende eller fascinerende ?/ Susanne Djørup, om Bruno Kjærs udstilling Disjecta Membra. I : Tandlægebladet.- årg. 98, nr. 15 (1994).- s. 822 – 823 : ill.

Bruno Kjær
Hjertets anatomi : “open my heart and you will see…” – the anatomy? = The anatomy of the heart
I: Il colpo dei barbari: rivista Internazionale d’arte = Barbarernes hug : internationalt kunsttidsskrift. – Nr. 9 (1991). – S. 30-36 : ill.

Pavillonavisen. – [1]-5 ; Nr. 1, marts/april/maj 91-. – Aalborg : Aalborg Kunstpavillon, [198?]-. – Ill., 30 cm
Nr.3, 1991

Kjær, Bruno
Mellemtidsbilleder
I: Biblioteksarbejde. – Årg. 6, nr. 16 (1985). – omslag s. 1,7-12,26,29-30

Kjær, Bruno
Mellemtidsbilleder ; Billeder af en mellemtid
I: Kaktusblomsten. – Nr. 7 (1985). – S. 56-60

Illustrationer:

Bøger:

Digital formidling af kulturarv – fra samling til sampling.- København : Multivers, 2009.- 260 sider (Illustrationer i samarbejde med Niels Fabæk)

Fabrik – industriens arkitektur i Aalborg. – København : udgiver Arkitekturtidsskrift B, 2002.- 180 sider.
Udstillingskatalog udgivet i forbindelse med udstillingen Fabrik på Nordjyllands Kunstmuseum 13. juni – 3. november 2002 (illustration)

Kultur med barnet i centrum.- København : Kulturens Børn, Kulturministeriets udvalg om børn, unge og kultur, 1998 .- 96 sider (Illustrationer)

Mouritzen, Peter
Tandsommerfuglene. Skrevet til Bruno Kjærs udstilling” Tandfeens Rige”. Nordjyllands Kunstmuseum, Børnemuseet, 1995.- 16 sider (Illustrationer)

Ud over grænserne. – Aalborg: Forlaget Biblioteksarbejde, 1993.- 266 sider (Illustrationer)

Aalborg Katedralskole 450 år – jubilæumsskrift 1990.- Aalborg : Aalborg Katedralskole, 1990.- 241 sider (Illustrationer)

Repræsenteret i Artikler

Dansk Biblioteksforskning. – Årg. 4, nr. 2,  2008 (Illustrationer)

Forskning i biblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 2007 (Illustrationer)

Forskningsberetning 2003, Danmarks Biblioteksskole, 2004 (Illustrationer)

Kjær, Bruno
Illustrationer I: Biblioteksarbejde (årg. 13, nr. 36, 1992), (årg. 22, nr. 63, 2002), årg. 23, nr. 66, 2003), (årg. 24, nr. 69, 2004)

Norsk tidsskrift for Bibliotekforskning.-Tromsø : Institutt for dokumentasjonsvitenskap, 1998.- årg. 4, nr. 11 (Illustrationer)

Nordic yearbook of library, information and documentation research. – Oslo : Novus forlag, 1997
Vol.1, 1997 (Illustrationer)

For kultur i Nordjylland : Nordjyllands Amtsråd, 1988.- 19 sider (Illustrationer)

Internet:

Kunst Indeks Danmark
http://www.kid.dk/KunstnerVarker.asp?ObjectId=5811

Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon
http://www.kid.dk/Weilbach.asp?ObjectId=5811